close

√ Pengertian Profesional Dan Ciri-Cirinya Lengkap

Daftar Isi [Tutup]

  Pengertian profesional dan ciri-cirinya lengkap – Apa itu yang dimaksud dengan profesional? apa saja ciri-ciri dari profesional? jikalau kau belum mengetahui arti dari profesional dan ingin mengetahuinya secara lebih lengkap, kau sanggup membaca dan memahami artikel dibawah ini.


  A. Penjelasan wacana profesional


  Profesional yaitu orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan mempunyai kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Atau definisi dari profesional yaitu orang yang hidup dengan cara mempraktekan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu aktivitas berdasarkan keahliannya. Kaprikornus sanggup disimpulkan profesional yaitu orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya.


  Seorang profesional tentunya harus mempunyai keahlian yang di dapatkan melalui suatu proses pendidikan dan disamping itu terdapat unsur semangat pengambilan dalam melaksanakan suatu aktivitas kerja. Dalam melaksanakan kiprah profesi, seorang profesional harus sanggup bertindak objektif, yang artinya bebas dari rasa sentimen, benci, aib maupun rasa malas dan enggan bertindak serta mengambil keputusan.


   Apa itu yang dimaksud dengan profesional √ Pengertian Profesional Dan Ciri-Cirinya Lengkap

  Apakah yang dimaksud dengan profesional?


  B. 3 (Tiga) hal pokok yag ada pada seseorang profesional


  Profesional ialah seseorang yang mempunyai tiga hal pokok yang ada didalam dirinya, yang diantaranya meliputi:  • Skill, yang artinya orang tersebut harus benar-benar jago di bidangnya.

  • Knowledge, yang artinya orang tersebut harus sanggup menguasai, minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya.

  • Attitude, yang artinya bukan hanya pintar, akan tapi harus mempunyai tabiat yang diterapkan didalam bidangnya.


  C. Dan berikut ini ciri-ciri profesional


  Adapun ciri ciri dari profesional yang diantaranya sebagaimana di bab bawah ini:  • Yang pertama, Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi.

  • Yang kedua, Memiliki isyarat etik.

  • Yang ketiga, Memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi.

  • Yang keempat, Memiliki jiwa dedikasi kepada masyarakat.

  • Yang kelima, Memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan jadwal kerja.

  • Yang kelima, Menjadi anggota organisasi dari profesinya.


  Demikian goresan pena yang membahas mengenai pengertian profesional dan ciri-cirinya, supaya artikel ini sanggup menunjukkan manfaat yang banyak untuk yang telah membacanya.  Sumber aciknadzirah.blogspot.com