close

Pola Bentuk-Bentuk Muka Bumi Dan Mengidentifikasinya Lengkap

Pola Bentuk-Bentuk Muka Bumi Dan Mengidentifikasinya Lengkap – Didalam suatu kawasan sanggup kita lihat bagaimana keadaan dari kawasan tersebut, pakah mempunyai dateran tinggi atau mempunyai dataran rendah atau juga sanggup berupa perairan.


Maka dari itu di perlukan pola dari bentuk muka bumi yang sanggup memperlihatkan kita pemahaman yagn lebih mengenai bentuk dari muka bumi yang ada di sekitar kita. Untuk mengerti apa itu pola bentuk muka bumi akan di jelaskan sebagai berikut.


Pola Sebaran Bentuk Muka Bumi


Pada peta yang umum kita sanggup melihat warna-warna dan juga symbol yagn sanggup mewakili suatu kenampakan dari alam yang sebenarnya. Seperti sanggup kita ambil pola pulau bali yang mempunyai suatu bentang alam dengan daratan rendah sampai daratan tinggi.


Pewarnaan yang ada bertingkat dari warna hijau yang merupakan daratan rendah dengan ketinggiannya antara 0 – 100 m, kemudian warna hijau muda yang sanggup memperlihatkan daratan sedang yang dengan ketinggian antara 100 – 500 m, selanjutnya ada warna kuning yang mewakili daratan tinggi dengan ketinggiannya diantara 500 – 1.000 m , dan yang terakhir warna cokelat yang mernunjukkan kawasan dengan daratan tinggi yang mempunyai ketinggian > 1.000 m .


Puncak yang paling tingginya berada di puncak gunung agung dengan ketinggiannya 3.142 m yang berada di atas permukaan air laut. Daratan tinggi idan juga pegunungan ini berada di bab utara yagn sekain berada ke selatan semakin landai.


Pulau ini sendiri mempunyai rangkaian gunung atau yang berupa pegunungan di bab utaranya. Kebanyakan dari pegunungan ini tidak aktif, hal ini sanggup di terangkan oleh gambar segitiga hitam di peta.


Gunugn yang masih aktif hanya gunung agung dan gunung batur yang sanggup di gambarkan dengan bentuk segitiga yang berwarna merah. Danau yang berada di dalamnya berjumlah 4 buah ialah danau buyan, danau batur, danau bratan dan juga danau tamblingan. Bandara uda ra yang ada di bali ada satu ialah Bandara Ngurah Rai yang ada di Denpasar dan juga terdapat pelabuhan yang berjulukan Benoa, Celukbawang, Dan Gilimanuk, serta Tanjung Melanting.


Perairan yang ada di dalamnya berada I atas perairan dangkal ialah 0 – 200 m, perairan sedang 200 – 3.000 m, dan juga perairan dalam > 3.000 m. perairan ini mengelilingi pulau bali dan sanggup kita jumpai pantai-pantai yang indah.


Bentuk Muka Bumi Dan Mengidentifikasinya Lengkap Pola Bentuk-Bentuk Muka Bumi Dan Mengidentifikasinya Lengkap


Mengidentifikasi Bentuk muka Bumi


Di peta khusus merupakan peta yang sanggup menyajikan suatu data tertentu di dalam penyiarannya. Di salah satu pola penta khusus ialah peta kontur. Peta ini merupakan suatu garis khayal yang sanggup menghubungkan titik-titik yang sanggup mempunyai suatu ketinggian yang sama dengan ketinggian muka bumi. Maka peta ini merupakan peta yang sanggup menyajikan suatu ihwal ketinggian tempat yang ada di muka bumi. Berikut merupakan garis kontur:  1. Dapat merupakan  kurva yang tertutup da tidak pernah terpotong.

  2. Bersifat horizontal.

  3. Jika konturnya lebih rapat berarti itu merupakan lereng yang curam.

  4. Memiliki bentuk yang berbelok di lembah dan sanggup mengikuti lereng dari lembah menuju arah kurang pintar atau hulu.

  5. Memiliki keadaan yang tegak lurus dengan jurusan air yang sanggup mengelir di permukaan menyerupai anutan sungai.

  6. Interpresentasi dari peta kontur memberi gosip ihwal seberapa tinggi tempat dan bentukan dari lereng, serta kemiringan yagn di miliki oleh lereng tersebut. selain tiu juga peta kontur sanggup memilih inversibility atau citra yang di sanggup dari pembuatan suatu profil atau berupa diagram penampang.


Sekianlah klarifikasi mengenai Pola Bentuk-Bentuk Muka Bumi Dan Mengidentifikasinya Lengkap yang di jelaskan oleh seputarpengetahuan. Dengan memakai peta khusus sanggup memperlihatkan kita keterangan mengenai suatu tempat. Semoga bermanfaat 🙂Sumber http://www.seputarpengetahuan.co.id
Next Post Previous Post