close

√ Pengertian Sabar Dalam Islam Dan Dalilnya (Bahas Lengkap)

Daftar Isi [Tutup]

  Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya (Bahas Lengkap) – Sabar merupakan kata yang sering kali diucapkan oleh lisan. Orang yang mempunyai sifat sabar akan memperoleh ketenangan, ketentraman dan kelapangan hati. Sabar memang bukanlah suatu perkara gampang yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak pula tidak mungkin seseorang mempunyai sifat penyabar.


  Islam memandang sifat sabar ini sebagai salah sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Orang yang tidak sabar tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dibahas wacana pengertian sabar dalam Islam dan dalil-dalil yang berkaitan dengan sabar.


  Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya (Bahas Lengkap)


  Mari kita bahas pengertian sabar terlebih dahulu dengan secama.


  Pengertian Sabar Dalam Islam


  Kata sabar berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, sabar ialah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Adapun sabar secara lebih luas ialah menahanan diri semoga tidak gampang marah, berkeluh kesah, benci, dendam, tidak gampang putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri semoga tidak melaksanakan perbuatan keji dan maksiat.


  Dalam Islam, ada tiga bentuk sabar yakni sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat.


  Sabar dalam ketaatan


  Dalam menjalankan ketaatan dan perintah Allah SWT akan terasa berat sehingga membutuhkan kesabaran yang tinggi. Seperti pola sabar dalam menahan diri dari sifat malas semoga tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat tepat pada waktunya, menjalankan sholat selalu berjamaah, sabar menjalankan puasa dengan menjaga lisan, hati dan pikiran, sabar dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya.


  Sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah


  Orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan dan petaka yang tiba kepadanya. Percaya bahwa Allah tidak akan menguji hamba-Nya diluar batas kemampuannya. Ketika mendapat cobaan, maka bersabar dan nrimo dengan apa yang terjadi. Karena sebenarnya Allah itu bersama dengan orang-orang sabar.


  Sabar dalam kemaksiatan


  Segala sesuatu yang haram dan dihentikan Allah SWT hendaknya dijauhi. Segala bentuk maksiat itu menyenangkan, tetapi Allah melarangnya sehingga orang-orang beriman diharuskan untuk menjaga dan menahan diri dari segala bentuk maksiat dan hal-hal yang dihentikan oleh Allah SWT.


   


  Dalil Tentang Sabar


  Berikut ini ada beberapa ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sabar, diantaranya yaitu:


  Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya √ Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya (Bahas Lengkap)


  Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sebenarnya Allah bersama orang-orang yang sabar“. (QS. Al-Baqarah: 153)


  Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya √ Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya (Bahas Lengkap)


  Artinya: “Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa“. (QS. Al-Baqarah: 177)


  Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya √ Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya (Bahas Lengkap)


  Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kau dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akhir (yang baik) itu ialah bagi orang yang bertakwa”. (QS. Thoha: 132)


  Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya √ Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya (Bahas Lengkap)


  Artinya: “Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas“. (QS. Az-Zumar: 10)


  Adapun hadits wacana sabar diantaranya sebagai berikut:


  Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya √ Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya (Bahas Lengkap)


  Artinya: “Barangsiapa yang sabar akan disabarkan Allah, dan tidak ada derma Allah yang paling luas dan lebih baik daripada kesabaran“. (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, at-Tirmidzi, Nasa’i, Abu Dawud, Malik dan Ad-Darimi)


  Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya √ Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya (Bahas Lengkap)


  Artinya: “Sangat menakjubkan semua urusan orang yang beriman, sesungguhnya segala urusannya itu sangat baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh seorangpun, kecuali orang yang beriman. Apabila ia mendapat kesenangan ia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik dan apabila ia tertimpa kesusahan ia  sabar, maka yang demikian itu sangat baik baginya“. (HR. Muslim)


  Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya √ Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya (Bahas Lengkap)


  Artinya: “Sabar itu ada tiga yaitu sabar dalam musibah, sabar dalam taat, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Barangsiapa bersabar dalam petaka sehingga dikembalikannya dalam keadaan baik atas apa yang menimpa dirinya (ia ridho atas bala’ yang diberikan-Nya), maka Allah akan menulis baginya 300 derajat yang tiap-tiap derajat jaraknya antara langit dengan bumi. Dan barangsiapa bersabar dalam melaksanakan taat, maka Allah akan menuliskannya 600 derajat, tiap dua derajat jaraknya antara langit dunia dengan Sidratul Muntaha. Dan barangsiapa yang bersabar dalam menjauhi maksiat, maka Allah tulis baginya 900 derajat yang jarak dua derajatnya menyerupai ‘Arasy dua kali“. (HR. Abu Dunya dan Abu Syaikh)


  Itulah klarifikasi singkat wacana Pengertian Sabar Dalam Islam dan Dalilnya (Bahas Lengkap) (Qur’an dan Hadits), semoga bermanfaat dan memperlihatkan pengetahuan gres bagi yang belum mengetahuinya. Terimakasih.  Sumber http://www.seputarpengetahuan.co.id